برگ 41 - معجزه!

هنوز مطمئن نیستم. ولی به قدرت خدایم ایمان دارم... ایمان دارم اگر بخواهد می شود حتی اگر این یکماه ورزش و بی احتیاطی کرده باشم. پنجشنبه بی بی مثبت شد. اما میترسم. میترسم توهم باشد. اصلا نمیدانم باید چه کنم؟ هنوز در بهت و حیرتم... 3 بار میکرو و جواب منفی... خدایا... ممنونم... 

/ 1 نظر / 35 بازدید
نی نی انتظار

مامان محیا جووووووووونم مبارک باشه خواهر گلم [قلب][قلب][قلب][قلب] محیا نگفتم خدا هوای ما رو داره [فرشته] الهی صد هزار بار شکرت [لبخند] محیا اشکام بند نمیاد محیا [گریه][گریه][گریه][گریه]